YLEISET EHDOT

Valokuvauspalvelujen yleiset sopimusehdot

Alla esitetyt yleiset ehdot ovat voimassa kaikissa kuvauspalveluissa, ellei asiakkaan kanssa ole toisin kirjallisesti sovittu.

Kuvauksen hinta ja palvelun sisältö

Valokuvauksen hinta määräytyy annetun tarjouksen mukaisesti. Tarjouksen ulkopuolelle jäävistä tuotteista ja palveluista on sovittava etukäteen kuvaajan kanssa.

Varausmaksu

Maksu tulee suorittaa viimeistään kuvausajankohdan yhteydessä, joko käteisellä tai tilisiirrolla. Kuvausmaksu toimii myös varausmaksuna. Varausmaksun saa peruutustilanteessa takaisin, mikäli peruutus tapahtuu viimeistään yksi (1) kuukautta ennen tilaisuutta. Sen jälkeen varausmaksu jää kuvaajalle.

Tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet

Asiakas saa kopioida ja teettää kuvia toimitetuista, käsitellyistä kuvista rajattomasti omaan käyttöönsä. Kaupallinen käyttö ilman erillistä sopimusta on kielletty. Kaupalliseksi käytöksi luetaan kaikki yritysten markkinointi niin painetussa kuin digitaalisessa mediassa, mukaanlukien lehtikäyttö. Kaikki tekijänoikeudet säilyvät valokuvaajalla ja hän saa käyttää kuvia portfoliossaan, blogissaan, kuvakilpailuissa sekä muussa valokuvaukseen liittyvässä markkinoinnissa ilman erillistä lupaa, ellei toisin kirjallisesti sovita. Valokuvaaja sitoutuu kunnioittamaan asiakkaan yksityisyyttä ja käyttämään tilannekohtaista harkintaa kuvien julkisessa kaytössä. 

Valokuvien tyyli, kattavuus ja mahdollinen tuhoutuminen

Asiakas on nähnyt valokuvaajan aiempia töitä, mutta hyväksyy sen, että kuvaustyyli voi muuttua ajan myötä tai olosuhteiden takia. Valokuvaaja ei takaa, että kuvat ovat tyyliltään samanlaisia kuin aiemmat kuvat. Valokuvaaja päättää kuvien taiteellisen tyylin vallitsevien olosuhteiden mukaan oman harkintansa mukaisesti. 

Valokuvaaja on velvollinen huolehtimaan kuvien huolellisesta varmuuskopioinnista. Varmuuskopiointivelvollisuus päättyy 6kk kuvaustapahtuman jälkeen.

Valokuvien toimitus

Valokuvaaja käsittelee asiakkaan vedokset huolella, oman tyylinsä mukaisesti. Valmiit kuvat toimitetaan asiakkaalle 1-4 viikon kuluessa vedoksien valinnasta. Edellyttäen, että kuvauspalvelusta koituva lasku on suoritettu loppuun.

Asiakas saa kuvansa nettigalleriaan ladattavaksi. Ohjeet lataukseen tulevat erillisessä emailissa. 

Asiakkaan vastuu

Asiakkaan vastuulla on taata valokuvaajalle työrauha ja toimia yhteistyössä valokuvaajan kanssa etukäteen sovitulla tavalla siten, että onnistuneen valokuvauksen edellytykset täyttyvät. Muussa tapauksessa valokuvaaja ei vastaa toimitettujen kuvien laadusta.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovittelemalla. Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn asiakkaan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).